felvehető kurzusok kihagyása

Felvehető kurzusok

Irásfiziológia. A grafológia fogalomrendszere, szerepe a tanulói személyiség megismerésében. Grafológiai analízis – szintézis. A pszichológia és grafológia kapcsolata. A grafológia használatának határai a pedagógiai munkában.
A pszichológia tárgya, rövid története. Önálló tudománnyá válásának előzményei. A pszichológia tudomány főbb területei és irányzatai. Személyiségelméleti alapok. A pszichikus folyamatok jellemzői és fejlődési vonaluk. Az emberi pszichikum működésének és a társas kapcsolatok szerveződésének alapösszefüggései.
A szociálpszichológia annak a tudományos tanulmányozását jelenti, hogy hogyan hatnak a társas és a kognitív folyamatok arra, ahogyan az emberek észlelik és befolyásolják egymást, illetve ahogyan egymáshoz viszonyulnak.
A személyiség.
A személyiség alakulása.
Az életkorok pszichológiája.
A kötődés.
Együttnevelés és differenciálás, az iskolai teljesítmény, az iskolai teljesítmény non-kognitív összetevői, iskolai alulteljesítés, tehetségmodellek, a tehetség azonosítása, a tehetségfejlesztés útjai, gazdagítási modellek, az együttnevelés szociálpszichológiája: a személypercepció, az attribúció, az attitűd
A preventív terápia, a tartó és mozgató rendszer zavarai, feladatok, gyakorlatok
Cél:
  • a mozgásfejlődés törvényszerűségeit különböző megközelítésben kutató tudományterületek ismerete,
  • a mozgásfejlődés értelmezéséhez szükséges alapfogalmak ismerete,
  • a fejlődéstan / auxiológia / alaptételeinek ismerete,
  • a mozgásfejlődés összetevőinek s a hozzáköthető életszakaszok ismerete.